Zlodowacenie

2012: Ice Age

Zlodowacenie / 2012: Ice Age
2.6 2577 2499
Gigantyczny wybuch wulkanu na Islandii powoduje odłamanie się części lodowca, który zaczyna się przemieszczać. Wywołuje to zagrożenie nastania epoki lodowcowej. Amerykańska rodzina Hartów próbuje przetrwać kataklizm.